Activitati extracurriculare

Activitățile sunt desfășurate integrat și interdisciplinar, dând unitate și continuitate obiectivelor din programă:
-activități instructiv – educative pe domenii experiențiale:domeniul limbă și comunicare, domeniul științe, domeniul om și societate, domeniul estetic și creativ,domeniul psihomotric;
-cursuri de limba engleză,activități de dezvoltare personală prin proiectul Grădinița pentru toți susținut de Primăria Sectorului 1;
-activităţi extracurriculare: vizite, excursii, tabere, plimbări, spectacole de muzică, teatru şi film,serbări tematice;
-participare la concursurile locale, judeţene, naţionale și internaționale