Istoric

Grădiniţa nr. 222 valorizează în cel mai înalt grad nevoia joc și de dezvoltare liber-creativă a copilului și oferă un program educaţional ce respectă Curriculum Național pentru Învățământ Preșcolar.

Procesul instructiv-educativ este modern şi de calitate pentru că există o bază didactico-materială adecvată, se bazează pe experienţa cadrelor didactice bine pregătite ce utilizează strategii didactice moderne şi metode de învăţare active-participative, țin seama de ritmul fiecărui copil şi de nevoile sale affective, valorizarea potenţialul, disponibilităţile şi aptitudinile manifestate de copii; Jocul este folosit ca mijloc de socializare, de cunoaştere a lumii, a mediului natural, social şi cultural, de comunicare, de relaţionare şi de prietenie; Conţinuturile învățării sunt selectate după criterii ştiinţifice, adecvate nivelului de înţelegere şi tipului de învăţare specific vârstei;

Modelul educational promovat de gradinita noastra ofera copiilor:
conditii optime pentru o dezvoltare armonioasa a personalitatii;
posibilitatea de exprimare libera, stimularea increderii in propriile forte;
dezvoltare individuala, cu accent pe cultivarea si valorificarea aptitudinilor intelectuale
comunicare permanenta intre personal si parinti,.

Se creează astfel ambientul de colaborare, disponibilitate, calm si buna dispoziţie, pentru ca toţi copiii care sunt educaţi aici să poată creşte şi profita de şanse egale de educaţie şi instruire.